Модификации
1.6 16v Jtdm (105) 2.0 16v Jtdm (170) 1.8 16v 1.4 16v Tb 1.4 16v Tb Multiair 1.8 16v Tbi 2.0 16v Jtdm