Модификации
Stilo 1.2 16v (80 Hp) Stilo 1.6 16v (103 Hp) Stilo 1.9 Jtd (100 Hp) Stilo 1.9 Jtd (115 Hp) Stilo 1.9 (120 Hp) Stilo 1.9 (140 Hp) Stilo 1.9 (150 Hp) Stilo 2.4 20v (170 Hp)