Модификации
Ypsilon 1.2 8v (60 Hp) Ypsilon 1.2 16v (80 Hp) Ypsilon 1.3 16v Mjet 6jf (70 Hp) Ypsilon 1.3 16v Mjet 6f3 (75 Hp) Ypsilon 1.3 16v Mjet 6f3 (90 Hp) Ypsilon 1.3 16v Mjet 6f3 (105 Hp) Ypsilon 1.4 16v (95 Hp)