Модификации
Xf 2.7 V6 Td Xf 3.0 V6 Td Xf 3.0 V6 Td Xf 2.2 Td Xf 2.2 Td Xf 2.0 I4 Biturbo